Tevékenység

Az alapítvány tevékenysége:
-       egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
-       szociális tevékenység, családsegítés,
-       tudományos tevékenység, kutatás;
-       nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-       kulturális tevékenység;
-       előadások, szakmai bemutatók, táborok, konferenciák, kiállítások és más rendezvények megvalósítása
-       gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet;
-       kulturális örökség megóvása;
-       műemlékvédelem;
-       természetvédelem, állatvédelem;
-       környezetvédelem;
-       hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-       Az alapítvány céljainak megvalósítása kiadványok szerkesztése és kiadása útján. A célokkal összhangban képzési, módszertani anyagok és egyéb kapcsolódó kiadványok mind nyomdai, mind elektronikus (internetes honlapok, portálok és multimédiafejlesztések) úton való közzététele és terjesztése.
-       A célokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok, csereprogramok, közösségi kezdeményezések megvalósítása, működtetése és támogatása, különös tekintettel az ifjúsági korosztályra.