Célok

Az alapítvány célja:
Az Alapítvány működése során meg kívánja teremteni azokat az oktatási, nevelési, működési formákat, amelyek a kisgyermekkortól felnőttkorig biztosítják a fel növekvő nemzedék egészségmegőrző, művészeti és kulturális nevelésének lehetőségeit.
Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése.
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés.
Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek- ifjúsági- és felnőttoktatási lehetőségek megteremtése.
Az internetes kultúra – virtuális közművelődés kialakulásának elősegítése.
Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban.
Tudományos tevékenység, kutatás.
Kulturális örökség megóvása.
Egészségmegőrző és kulturális rendezvények, fesztiválok, találkozók, játékok szervezése és lebonyolítása.