Pályázat

Kedvezményezett neve: Csimota Jövő Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány
Projekt címe: Csimota Jövő Alapítvány társadalmi vállalkozási tevékenységének elindítása
Szerződött támogatás összege: 14.998.100 Ft.
Támogatás mértéke (%-ban): 95,6 %
Projekt megvalósítási időtartama: 2018. április 01. – 2019. április 01.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.3-16-2017-00195.
 
A Csimota Jövő Alapítvány, mint társadalmi vállalkozás küldetése:
(1) tevékenységei által az első évben Hajdú-Bihar megyében, majd későbbiekben az egész országban élő, elsősorban óvodás és iskolás korú gyermekek egészségi állapota javuljon, melynek révén növekedhet az egészségben eltöltött évek száma. A rendszerszerű egészségfejlesztés a mindennapi életben javítja a testi, lelki, szellemi egészséget, elősegíti a krónikus nem-fertőző megbetegedések elsődleges megelőzését, s ezek útján hosszú távon javítja a gyermekek koncentrálási képesség megőrzését az iskolai évek alatt, majd a munkaerő-piacra lépve a munkavégző képesség megőrzését is.
(2) A hátrányos helyzetű, elsősorban tartós munkanélküli személyek részére hosszú távon kiszámítható munkalehetőséget és ezáltal biztos jövedelmet.
 
A fenti küldetés megvalósításának eszközéül a tulajdonosok 2016. áprilisában létrehozták Alapítványukat. A szolgáltatásokat a korábbi tevékenységeik által megismert hazai és külföldi jó gyakorlatok mentén kívánják elindítani jelen projekt keretében. A tulajdonosok közel 20 éves szakmai tapasztalattal és üzleti kapcsolatrendszerrel bírnak a leendő megrendelők körében, így megfelelően ismerik a vevők igényeit is. Jelen keretek között a már jól ismert piaci vevők részére egy új típusú (utazó kiállítás) szolgáltatás értékesítését kívánják elindítani.
 
A társadalmi vállalkozás közvetlen célja, hogy a hátrányos helyzetű (álláskereső) személyek részére biztosítson munkaviszony keretében munkavégzési lehetőséget, ezáltal az adott családnak biztos anyagi hátteret (min. 2 -3 fő alkalmazott). Fontos cél, hogy az Alapítvány, mint társadalmi vállalkozás a megalakulást követő 3. évtől már adózott eredményt tudjon elérni (min. 500 eFt.), mely egy részének felhasználása révén további közösségfejlesztő, szociális, oktatási és kulturális tevékenységekkel tud a munkavállalók és a célcsoport jólétéhez hozzájárulni.
 
Az új szolgáltatások az alábbiak:
1. Egészségmegőrző és egészséges életmód fontosságát bemutató programok, találkozók, játékok szervezése és lebonyolítása. Ezen programokat elsősorban Hajdú-Bihar megyében már jól ismert rendezvények, fesztiválok egy-egy programelemeként tervezi az Alapítvány értékesíteni
2. Az egészséges életmód alapjait, fontosságát, alapelveit interaktív, játékos módon bemutató utazó kiállítás létrehozása és kitelepítése bevásárló központok, művelődési házak, cégek, iskolák, óvodák (közvetítők) részére.
 
Az 1. pontban szereplő tevékenységeket a rendezvények szervezőivel egyeztetett részletes programterv alapján kidolgozza ki az Alapítvány és az adott rendezvényen, az előre meghatározott időkeretben biztosítja a végfelhasználók részére. A 2. pontban szereplő tevékenységhez évente-kétévente szükséges egy-egy kiállítás összeállítása, megfelelő tematika alapján, melyet aztán 1 nap, de akár 1 hónap időtartamra is kitelepítheti a partner meghatározott helyszínére.
 
A fenti tevékenységeket az alábbi végfelhasználók részére nyújtja a szervezet a tevékenység bevezetésének első két évében Hajdú-Bihar megyében, azt követően Kelet-Magyarországon:
1. Óvodás (3-6 év) és általános iskolás (6-14 év) korú gyermekek óvodai és iskolai keretek között, 5.000 fő/év (óvodákkal és általános iskolákkal együttműködve)
2. Kismamák (20-40 év közötti nők), 250 fő/év (védőnői hálózattal együttműködve)
3. Civil lakosság, turisták elsősorban szülők és nagyszülők (25-60 év), művelődési házakkal együttműködve 2.000 fő/év, bevásárlóközpontokkal együttműködve 5.000-20.000 fő/nap
 
A szolgáltatások elsősorban a létrehozandó honlap segítségével alapinformációkkal, kiállítási helyszínek és időpontok megadásával, direkt megkeresésekkel, szórólapok, kiadványok terjesztésével, illetve a szolgáltatásokat már igénybe vett partnerek ajánlásai által jut el a közvetítőkhöz, végfelhasználókhoz. A szolgáltatások egész évben elérhetőek lesznek.
 
A GINOP-5.1.3-16-2017-00195. sz. projekt keretében az Alapítvány a fentiekben ismertetett tevékenységeit indítja el és vezeti be a piacra (a menedzsment meglévő, 20 éves üzleti kapcsolataira építve).
A projekt keretében az Alapítvány 14.998.100 Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert el, melyhez 690.000 Ft. saját erőt biztosított.
A projekt az alábbi tevékenységeket tartalmazta: eszközbeszerzés (kiállító rendszer), szemléletformálást segítő akciók, marketing-kommunikációs tevékenységek, projektmenedzsment biztosítása, szakmai vezető alkalmazása, 2 fő hátrányos helyzetű célcsoporttag 8 órás, 1 fő hátrányos helyzetű célcsoporttag 4 órás támogatott foglalkoztatása 6 hónapon keresztül, majd a 3 fő továbbfoglalkoztatása.