Pályázat


Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázat címe: Szemléletformáló, interaktív programok megvalósítása Debrecenben
Pályázat azonosító száma: NEAO-KP-1-2022/10-000336.
Elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 1.322.000 Ft.
Projekt megvalósításának tényleges időtartama: 2022. április 01. – 2023. március 31.
Projekt szakmai tartalma:
A Csimota Alapítvány jelen pályázat keretében 2 alkalommal kíván egészségtudatos, szemléletformáló, tudatosságra és interaktivitásra épülő szemléletformáló, ételkóstolóval egybekötött kitelepüléses programot szervezni célcsoportja számára.
A programok egyenként 3 órás időtartamúak, 300 fő/alkalom résztvevővel valósul meg Debrecen kiemelt rendezvényei keretében, forgalmas közterületen.
A célcsoport igen széles, 2-99 éves korig várják majd az érdeklődőket. A programon ismert séf (pl. Szendrei Bence – Szender Kert, Kövér Sándor – Mirbest) vezetésével sajátíthatják el a résztvevők az
egészséges ételek elkészítésének módszereit, játékos elemekkel fejlesztve az ismereteiket is.
Ezáltal a célcsoporttagok fejleszthetik az egészséges életmód, étkezés során az ismereteiket és javíthatják családjuk, ismerősi körük életminőségét is.
A programok kapcsán a jelenlegi 3 fő önkéntes mellett további 3 fő önkéntes bevonását vállalja az Alapítvány hosszú távon. A fenti konkrét eredmények mellett a közvetett és nem számszerűsíthető eredménye a pályázatnak az, hogy a pandémiát, bezártságot követően létrejön egy olyan közösségi tér, ahol a résztvevők nemcsak jól, de hasznosan is töltik el az időt.
Az interaktív és szemléletformáló kitelepülésekkel a szervezet nagyban hozzá tud járulni a lakosság életminőségének javításához, a helyi közösség életét
meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő programokkal, szakmai eseményekkel.


Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázat címe: ÚT A KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS FELÉ
Pályázat azonosító száma: EMT-E-CIVIL-21-0432.
Elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 7.947.670 Ft.
Projekt megvalósításának tényleges időtartama: 2021. január 01. – 2022. április 30.
Projekt szakmai tartalma:
Az Alapítvány célja, hogy megteremtse azokat az oktatási, nevelési, működési formákat, amelyek a kisgyermekkortól felnőttkorig biztosítják a felnövekvő nemzedék egészségmegőrző, művészeti és kulturális nevelésének lehetőségeit.
Célterület: Debrecen - Úrrétje, Tócóliget, Akadémiakert, Kertváros településrész.A projekt keretében az alábbi 3 eseményt kívánjuk(hagyományteremtő céllal) megvalósítani:
1.)ÁLDOTT ADVENT: A program célja, hogy a gyerekek Mikulás várása közösségi dimenzióban valósuljon meg, új impulzusokat kapjanak, élményekkel gazdagodjanak. A városrészben élő családok egy mesezenekar előadását és a decemberben zajló Nemzetközi Betlehemes Találkozó egyik csoportjának bemutatóját tekinthetik meg. A program kísérő elemeként kézműves foglalkozások keretében készíthetnek a résztvevők adventi koszorúkat, ill. természetes alapanyagú díszeket, valamint mikulás csomagot kapnak a településrészen élő 14 év alatti gyermekek (250 fő).
2.) TAVASZKÖSZÖNTŐ CSALÁDI DÉLELŐTT: A rendezvény célja, a településrészben élők helyi identitásának erősítése, ahol a családok minden tagja számára tervezünk programelemeket a könyezetvédelem jegyében.
3.) VÁROSRÉSZI BÁL: Az alapítvány célja a társasági élet eme több évszázados hagyományát visszahozni a városrészbe. Nagyon fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását, amelyeknek jelentős közösségformáló és összetartó szerepük is van. A kellemes kikapcsolódás mellett nem titkolt célunk, hogy a településen élő jelentős vállalkozói réteget összetartsuk és közösségi események mellé állítsuk, valamint a településrészen élő tehetséges fiatalokat díjazzuk. 


Támogató: Miniszterelnökség – Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.
Pályázat címe: Tudatos táplálkozást népszerűsítő interaktív programok megvalósítása Debrecenben
Pályázat azonosító száma: VCA-KP-1-2021/4-001008.
Elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 1.000.000 Ft.
Projekt megvalósításának tervezett időtartama: 2021. január 01. – 2022. december 31.
Projekt szakmai tartalma:
Hajdú-Bihar megyében, elsősorban Debrecenben élő gyermekek, fiatalok, felnőttek részére a projekt keretében szervezendő interaktív közösségi programok által nem csak gyakorlati tudnivalókhoz jut a célcsoport, melyek következtében az egészségesen táplálkozó célcsoport száma kimutathatóan és dokumentáltan növekedni fog, ezáltal csökken a betegségek száma is, hanem fontos közösségi találkozás(tér) jön létre, mely a pandémiás, bezártságot követő időszakban a lakosok mentális egészégére is nagy hatással lesz. A projekt keretében 3 alkalommal, ismert séf vezetésével, 20 fő/alkalommal (7-99 év), 3óra/alkalom időtartamban valósulnak meg interaktív élményfőzéssel egybekötött egészségtudatos programok (glutén-, laktóz- érzékenyek részére is külön). A program része továbbá a programokhoz kapcsolódó marketing tevékenység. 

Kedvezményezett neve: Csimota Jövő Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány
Projekt címe: Csimota Jövő Alapítvány társadalmi vállalkozási tevékenységének elindítása
Szerződött támogatás összege: 14.998.100 Ft.
Támogatás mértéke (%-ban): 95,6 %
Projekt megvalósítási időtartama: 2018. április 01. – 2019. április 01.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.3-16-2017-00195.
 
A Csimota Jövő Alapítvány, mint társadalmi vállalkozás küldetése:
(1) tevékenységei által az első évben Hajdú-Bihar megyében, majd későbbiekben az egész országban élő, elsősorban óvodás és iskolás korú gyermekek egészségi állapota javuljon, melynek révén növekedhet az egészségben eltöltött évek száma. A rendszerszerű egészségfejlesztés a mindennapi életben javítja a testi, lelki, szellemi egészséget, elősegíti a krónikus nem-fertőző megbetegedések elsődleges megelőzését, s ezek útján hosszú távon javítja a gyermekek koncentrálási képesség megőrzését az iskolai évek alatt, majd a munkaerő-piacra lépve a munkavégző képesség megőrzését is.
(2) A hátrányos helyzetű, elsősorban tartós munkanélküli személyek részére hosszú távon kiszámítható munkalehetőséget és ezáltal biztos jövedelmet.
 
A fenti küldetés megvalósításának eszközéül a tulajdonosok 2016. áprilisában létrehozták Alapítványukat. A szolgáltatásokat a korábbi tevékenységeik által megismert hazai és külföldi jó gyakorlatok mentén kívánják elindítani jelen projekt keretében. A tulajdonosok közel 20 éves szakmai tapasztalattal és üzleti kapcsolatrendszerrel bírnak a leendő megrendelők körében, így megfelelően ismerik a vevők igényeit is. Jelen keretek között a már jól ismert piaci vevők részére egy új típusú (utazó kiállítás) szolgáltatás értékesítését kívánják elindítani.
 
A társadalmi vállalkozás közvetlen célja, hogy a hátrányos helyzetű (álláskereső) személyek részére biztosítson munkaviszony keretében munkavégzési lehetőséget, ezáltal az adott családnak biztos anyagi hátteret (min. 2 -3 fő alkalmazott). Fontos cél, hogy az Alapítvány, mint társadalmi vállalkozás a megalakulást követő 3. évtől már adózott eredményt tudjon elérni (min. 500 eFt.), mely egy részének felhasználása révén további közösségfejlesztő, szociális, oktatási és kulturális tevékenységekkel tud a munkavállalók és a célcsoport jólétéhez hozzájárulni.
 
Az új szolgáltatások az alábbiak:
1. Egészségmegőrző és egészséges életmód fontosságát bemutató programok, találkozók, játékok szervezése és lebonyolítása. Ezen programokat elsősorban Hajdú-Bihar megyében már jól ismert rendezvények, fesztiválok egy-egy programelemeként tervezi az Alapítvány értékesíteni
2. Az egészséges életmód alapjait, fontosságát, alapelveit interaktív, játékos módon bemutató utazó kiállítás létrehozása és kitelepítése bevásárló központok, művelődési házak, cégek, iskolák, óvodák (közvetítők) részére.
 
Az 1. pontban szereplő tevékenységeket a rendezvények szervezőivel egyeztetett részletes programterv alapján kidolgozza ki az Alapítvány és az adott rendezvényen, az előre meghatározott időkeretben biztosítja a végfelhasználók részére. A 2. pontban szereplő tevékenységhez évente-kétévente szükséges egy-egy kiállítás összeállítása, megfelelő tematika alapján, melyet aztán 1 nap, de akár 1 hónap időtartamra is kitelepítheti a partner meghatározott helyszínére.
 
A fenti tevékenységeket az alábbi végfelhasználók részére nyújtja a szervezet a tevékenység bevezetésének első két évében Hajdú-Bihar megyében, azt követően Kelet-Magyarországon:
1. Óvodás (3-6 év) és általános iskolás (6-14 év) korú gyermekek óvodai és iskolai keretek között, 5.000 fő/év (óvodákkal és általános iskolákkal együttműködve)
2. Kismamák (20-40 év közötti nők), 250 fő/év (védőnői hálózattal együttműködve)
3. Civil lakosság, turisták elsősorban szülők és nagyszülők (25-60 év), művelődési házakkal együttműködve 2.000 fő/év, bevásárlóközpontokkal együttműködve 5.000-20.000 fő/nap
 
A szolgáltatások elsősorban a létrehozandó honlap segítségével alapinformációkkal, kiállítási helyszínek és időpontok megadásával, direkt megkeresésekkel, szórólapok, kiadványok terjesztésével, illetve a szolgáltatásokat már igénybe vett partnerek ajánlásai által jut el a közvetítőkhöz, végfelhasználókhoz. A szolgáltatások egész évben elérhetőek lesznek.
 
A GINOP-5.1.3-16-2017-00195. sz. projekt keretében az Alapítvány a fentiekben ismertetett tevékenységeit indítja el és vezeti be a piacra (a menedzsment meglévő, 20 éves üzleti kapcsolataira építve).
A projekt keretében az Alapítvány 14.998.100 Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert el, melyhez 690.000 Ft. saját erőt biztosított.
A projekt az alábbi tevékenységeket tartalmazta: eszközbeszerzés (kiállító rendszer), szemléletformálást segítő akciók, marketing-kommunikációs tevékenységek, projektmenedzsment biztosítása, szakmai vezető alkalmazása, 2 fő hátrányos helyzetű célcsoporttag 8 órás, 1 fő hátrányos helyzetű célcsoporttag 4 órás támogatott foglalkoztatása 6 hónapon keresztül, majd a 3 fő továbbfoglalkoztatása.